School

Ons eerste project startte in 2007: we bouwden een basisschool in de gemeente Tougoupeul. De Senegalese regering had veel plannen om het analfabetisme buiten de grote steden aan te pakken, maar had niet steeds de middelen hiervoor. We spraken af met de overheid dat zij zouden instaan voor de betaling van salarissen van de leerkrachten, “Plan International” van Unesco volgt de leerplannen op, en wij zorgen, naast het gebouw, ook voor logistieke ondersteuning: schoolmeubelen, sanitair, etc. Elk jaar bezorgen we de school de nodige schoolboeken, schriften, schrijfgerief, leibordjes, krijt,…

De school is operationeel sedert 2009, en telt gemiddeld 110 leerlingen. Sedert november 2014 is het sanitair blok afgewerkt. En sinds december 2014 betalen we voor maaltijden voor alle kinderen op school, voor de ouders een belangrijk argument om de kind naar school te sturen. De verzorging van de middagmaaltijd zorgt er voor dat er vandaag meer kinderen zijn ingeschreven.

Ondertussen zijn al wat kinderen kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs, waar ze, zo wordt ons verteld, heel mooie resultaten behalen! De regering heeft de school van Tougoupeul ondertussen geselecteerd om er enkele projecten op te starten, zo worden er op het schooldomein verschillende soorten bomen aangeplant en onderhouden, met als doel de leerlingen te laten beslissen welk soort bomen er best wordt gebruikt om bepaalde percelen nabij scholen te “bebossen”.
Thanks to our sponsors: